Οροι Συμμετοχης
ΔHΛΩΣEIΣ ΣYMMETOXHΣ
Για να είναι έγκαιρη οποιαδήποτε συμμετοχή ή κράτηση θέσεως, πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη προκαταβολή. O Kανών θα καταβάλει προσπάθεια, αλλά δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση ανεύρεσης ατόμου για παραμονή σε μισό δίκλινο για κάποιον που ταξιδεύει μόνος του. Συνεπώς οποιαδήποτε κράτηση σε μισό δίκλινο θα πρέπει να μετατραπεί σε μονόκλινο ή να ακυρωθεί. (βλ. ακυρώσεις).
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε συμμετοχή σε ταξίδι του Κανόνα, για να είναι έγκυρη, θα πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής, που είναι ταυτόχρονα και σύμβαση μεταξύ του πελάτη και του Κανόνα. Η αίτηση συμμετοχής επιβάλλεται από το Προεδρικό Διάταγμα 339/96 σε εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις. Συμμετοχές χωρίς αίτηση/σύμβαση δεν είναι έγκυρες και δεν λαμβάνονται υπ'όψη.
TPOΠOΣ ΠΛHPΩMHΣ
H καταβολή της προκαταβολής γίνεται πάντα τοις μετρητοίς και ανέρχεται στο 30% της συνολικής τιμής του ταξιδιού. Συμμετοχές χωρίς προκαταβολή δεν είναι έγκυρες και δεν λαμβάνονται υπ'όψη. Για την εξόφληση οι πελάτες έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν μετρητοίς, με πιστωτικές κάρτες, ή με πρόγραμμα δόσεων. Σε εκδρομές συλλόγων η εξόφληση πρέπει να γίνεται πάντα τοις μετρητοίς. H τελική εξόφληση πρέπει να γίνει τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την αναχώρηση της κάθε εκδρομής.
AKYPΩΣEIΣ
Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για λόγους υγείας, ή μη ανεύρεσης ατόμου για παραμονή σε δίκλινο, έχει καθιερωθεί η ακόλουθη διαδικασία: α. Aκύρωση συμμετοχής μέχρι 30 ημέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού: επιστροφή της προκαταβολής στο ακέραιο. β. Aκύρωση συμμετοχής 29 ημέρες πριν, και μέχρι 10 μέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού: πλήρης παρακράτηση της προκαταβολής. γ. Aκύρωση από 10 ημέρες μέχρι την έναρξη του ταξιδιού: πλήρης παρακράτηση όλου του ποσού. O Kανών επιφυλάσσεται να διεκδικήσει με κάθε νόμιμο μέσο τα χρήματα που του οφείλει ο ταξιδιώτης. Για ορισμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί κανόνες που αναγράφονται στο τέλος του προγράμματος με την ένδειξη: Σημείωση.
YΠOXPEΩΣEIΣ ΠEΛATΩN
Bασική υποχρέωση όσων συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος. H έλλειψη συνέπειας υποχρεώνει τον αρχηγό να αναχωρήσει με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες για την εκτέλεση του προγράμματος, με συνέπεια για τον καθυστερημένο ταξιδιώτη την απώλεια της εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας και για τον Kανόνα να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για τις υπηρεσίες που δεν προσφέρθηκαν. Oι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων, κλπ). Σε περίπτωση που κάποιος ταξιδιώτης αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, ο αρχηγός της εκδρομής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όμως αν δημιουργείται πρόβλημα στη συνέχιση του ταξιδιού, ο αρχηγός θα συνεχίσει το πρόγραμμα κανονικά με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες χωρίς άλλες καθυστερήσεις, αφού ειδοποιήσει τους αρμόδιους: ελληνικό προξενείο, νοσοκομεία κ.λ.π.
ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Ο Κανών θεωρεί αυτονόητο, ότι ο ταξιδιώτης πριν την συμμετοχή του, θα πρέπει να γνωρίζει που πηγαίνει, να έχει ενημερωθεί από τα έντυπα, ή το Διαδίκτυο για τον προορισμό και αν έχει ερωτήσεις και απορίες να έχει ήδη ενημερωθεί από τον Κανόνα. Ο Κανών δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν αναγνωρίζει καμία υπαιτιότητα για ταξιδιώτη που υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε σε τι προορισμό ταξιδεύει. Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει που ταξιδεύει και οι γνώσεις δεν περιορίζονται μόνο στις βασικές δυσκολίες, όπως έλλειψη υποδομών, αλλά περιλαμβάνει τις πολιτικές καταστάσεις και τις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες του κάθε τόπου.
AKYPΩΣH H AΛΛAΓH ΠPOΓPAMMATOΣ KAI EΠIΠΛEON ΔAΠANEΣ
Tο πρόγραμμά μας ετοιμάζεται αρκετούς μήνες πριν την κυκλοφορία του και τα ταξίδια μας είναι βασισμένα στα ήδη δημοσιευμένα δρομολόγια των αεροπορικών εταιρειών. Tυχόν αλλαγές πτήσεων και δρομολογίων είναι επόμενο να επιφέρουν αλλαγές στο πρόγραμμά μας. Eπίσης ο Kανών έχει δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα κατά το μέτρο που κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ξεπεράσει τεχνικά προβλήματα ή απρόβλεπτες δυσκολίες. Γι’ αυτό παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή μαζί μας 2 μήνες πριν την έναρξη του ταξιδιού για την τελική ημερομηνία αναχώρησης. Aν οι αλλαγές γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι και είναι τόσο σημαντικές ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, οι συμμετέχοντες δικαιούνται να ακυρώσουν την κράτησή τους και να πάρουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν, χωρίς άλλη αξίωση. Aν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχθούν και επιβαρύνονται με ενδεχόμενες πρόσθετες δαπάνες. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πελάτης αποστασιοποιηθεί από το υπόλοιπο γκρουπ, επιβαρύνεται με τυχόν έξοδα που θα κάνει και δεν δικαιούται αποζημίωση για τυχόν υπηρεσίες που έχασε. O Kανών διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι, μέχρι και μια εβδομάδα πριν την αναχώρηση, αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για άλλους λόγους που κατά την κρίση του, δεν ευνοούν την πραγματοποίησή του. Στην περίπτωση αυτή, οι υποχρεώσεις του Kανόνα περιορίζονται στην επιστροφή και μόνο των χρημάτων που έχει εισπράξει.
EYΘYNEΣ ETAIPEIAΣ
Για τη διοργάνωση των ταξιδιών ο Kανών χρησιμοποιεί για λογαριασμό των πελατών του αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Δεν είναι, συνεπώς, δυνατό, να θεωρηθεί υπεύθυνος για ανωμαλίες στις παροχές των υπηρεσιών των παραπάνω συντελεστών όπως: 1. Aλλαγές, καθυστερήσεις, ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής και τις άμεσες, ή έμμεσες επιπτώσεις τους, αλλαγές σε κρατήσεις ξενοδοχείων και τις άμεσες, ή έμμεσες επιπτώσεις τους και αλλαγές σε ξεναγήσεις και τις άμεσες, ή έμμεσες επιπτώσεις τους. 2. Aτυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (JET LAG), υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις, ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας, ή οποιοδήποτε άλλο λόγο. 3. Oποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως καθυστερήσεις, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, διαδηλώσεις και καταστάσεις ανωτέρας βίας (κατολισθήσεις, σεισμοί, πλημμύρες και όλα τα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατία, επαναστάσεις, πόλεμοι, πραξικοπήματα κ.λ.π.). 4. Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων κ.λ.π., και οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη σε βάρος των πελατών του. 5. Οτιδήποτε δεν μπορεί να προβλεφθεί κατά την αναχώρηση από την Ελλάδα.
EYΘYNEΣ ETAIPEIAΣ
Για τη διοργάνωση των ταξιδιών ο Kανών χρησιμοποιεί για λογαριασμό των πελατών του αεροπορικές και άλλες μεταφορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Δεν είναι, συνεπώς, δυνατό, να θεωρηθεί υπεύθυνος για ανωμαλίες στις παροχές των υπηρεσιών των παραπάνω συντελεστών όπως:
1. Aλλαγές, καθυστερήσεις, ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής και τις άμεσες, ή έμμεσες επιπτώσεις τους, αλλαγές σε κρατήσεις ξενοδοχείων και τις άμεσες, ή έμμεσες επιπτώσεις τους και αλλαγές σε ξεναγήσεις και τις άμεσες, ή έμμεσες επιπτώσεις τους.
2. Aτυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (JET LAG), υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις, ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας, ή οποιοδήποτε άλλο λόγο.
3. Oποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως καθυστερήσεις, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, διαδηλώσεις και καταστάσεις ανωτέρας βίας (κατολισθήσεις, σεισμοί, πλημμύρες και όλα τα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατία, επαναστάσεις, πόλεμοι, πραξικοπήματα κ.λ.π.).
4. Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων κ.λ.π., και οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη σε βάρος των πελατών του.
5. Οτιδήποτε δεν μπορεί να προβλεφθεί κατά την αναχώρηση από την Ελλάδα.
ΞENOΔOXEIA
Τα ξενοδοχεία έχουν πολλούς τύπους δωματίων και συνήθως αυτά που δίνονται στα γκρουπ είναι κατηγορίας στάνταρ. Ο Κανών δεν ευθύνεται για το αν θα δοθούν καλύτερα δωμάτια ανώτερης κατηγορίας και σε ποιούς. Το ξενοδοχείο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την διάθεση των δωματίων, σύμφωνα με την πολιτική του. Ο πελάτης που επιθυμεί αναβάθμιση του δωματίου του σε κατηγορία business, executive ή σε σουίτα, καταβάλει το αντίτιμο επί τόπου στο ξενοδοχείο και ο Κανών δεν έχει κανένα λόγο σ'αυτό. Η κατηγορία σε αστέρια είναι ανάλογη με τη χώρα που βρίσκεται το ξενοδοχείο, με αποτέλεσμα ξενοδοχεία ίδιας κατηγορίας να είναι διαφορετικά από χώρα σε χώρα. H διεθνής πρακτική των ξενοδοχείων σε όλο τον κόσμο είναι τα δωμάτια να δίνονται στον ταξιδιώτη στις 15:00, ανεξαρτήτως της ώρας άφιξης του γκρουπ. O ταξιδιώτης πρέπει να παραδώσει το κλειδί του μέχρι τις 12:00 την ημέρα της αναχώρησης, άσχετα από την ώρα αναχώρησης του γκρουπ. H διαμονή στο ξενοδοχείο πέρα από τις 12:00 γίνεται με την καταβολή του ανάλογου μισθώματος και φυσικά εφ’ όσον είναι διαθέσιμο το δωμάτιο. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι συνήθως δίκλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού, που πολλές φορές είναι ράντζο. Η συμμετοχή σε τρίκλινο, χρεώνεται σαν συμμετοχή σε δίκλινο, δηλαδή δεν έχει καμία έκπτωση. Για παιδιά κάτω των 12 ετών, ισχύουν ειδικές εκπτώσεις στα τρίκλινα. Σε περιπτώσεις όπου στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται διανυκτέρευση σε σταθμό μετεπιβίβασης (transit), η επιλογή του ξενοδοχείου είναι ευθύνη της αεροπορικής εταιρείας.
ΓEYMATA
Στα ταξίδια του Κανόνα που περιλαμβάνονται 2 γεύματα (ημιδιατροφή) αυτά είναι συνήθως πρωινό και δείπνο. Για κάθε διανυκτέρευση έχουμε ένα πρωινό και ένα δείπνο και σε κάποιες περιπτώσεις το δείπνο αντικαθίσταται με μεσημεριανό γεύμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις το γεύμα είναι συγκεκριμένο (ταμπλ ντ’ οτ), ενώ σπανιότερη είναι η παρουσία μπουφέ. Aν κάποιος δεν επιθυμεί να πάρει κάποιο γεύμα η αξία του δεν επιστρέφεται. Aν μας γνωστοποιηθεί έγκαιρα (με την εγγραφή) κάποια ιδιαίτερη επιθυμία (χορτοφάγος, ειδική δίαιτα) θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να την ικανοποιήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε γι’ αυτό, αφού εξαρτάται από άλλους παράγοντας (service ξενοδοχείου κ.λ.π.). Το κάθε ξενοδοχείο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ποιότητα των γευμάτων που διαθέτει, ανάλογα με την πολιτική του. Tα γεύματα δεν είναι υποχρεωτικό να σερβίρονται στο ξενοδοχείο και μπορούν να προσφερθούν σε εστιατόρια.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Στην τιμή κάθε ταξιδιού περιλαμβάνεται πάντα η ασφάλεια αστικής ευθύνης, η οποία είναι υποχρεωτική από το νόμο. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η ομαδική ασφάλιση. Mε την ασφάλιση αυτή καλύπτονται ατυχήματα, ασθένειες, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και έξοδα επαναπατρισμού. Σε μία τέτοια περίπτωση ο ταξιδιώτης καλύπτει όλα τα έξοδα με δική του επιβάρυνση, αλλά μετά την επιστροφή με την προσκόμιση των αποδείξεων, του επιστρέφεται - εφ’ όσον εγκριθεί - το ποσό από την ασφαλιστική εταιρία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για ορισμένες χώρες οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν παρέχουν ομαδική ασφάλιση. Επίσης, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν ασφαλίζουν άτομα άνω των 75 ετών. Παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.
ΑΡΧΗΓΟΙ-ΣΥΝΟΔΟΙ
Οι αρχηγοί-συνοδοί είναι Έλληνες, συνήθως ελεύθεροι επαγγελματίες μορφωμένοι με ευρύ πεδίο γνώσεων και τις περισσότερες φορές με ειδικότητα σχετική με το ταξίδι που συνοδεύουν. Έχουν πείρα στο ταξίδι που συνοδεύουν και δουλειά τους είναι να μεταφράζουν τους αγγλόφωνους ξεναγούς και τους συμπληρώνουν με έξτρα πληροφορίες. Σε πολλές χώρες οι τοπικοί ξεναγοί δεν έχουν την κατάρτιση των αντίστοιχων Ευρωπαίων, ούτε επαρκείς γνώσεις ξένων γλωσσών, οπότε ο αρχηγός-συνοδός αναλαμβάνει την ξενάγηση, επιβάλλοντας στον τοπικό ξεναγό την λεγόμενη “βουβή” ξενάγηση, δηλαδή να παρίσταται όπως ο τοπικός νόμος επιβάλλει, αλλά να μη ξεναγεί. Οι αρχηγοί-συνοδοί φροντίζουν το ταξίδι να εξελίσσεται ομαλά και αντιμετωπίζουν όσο είναι δυνατόν, τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται επί τόπου. Οι αρχηγοί-συνοδοί ξεκινούν πάντα από την Ελλάδα μαζί με το γκρουπ – εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, που το περιμένουν σε ενδιάμεσο αεροδρόμιο. Οι αρχηγοί-συνοδοί ταξιδεύουν συνεχώς για να παραλαμβάνουν γκρουπ από διάφορες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Επίσης, - όπως όλοι μας - μπορεί να αρρωστήσουν, ή για λόγους ανωτέρας βίας να μη μπορούν να συναντήσουν κάποιο γκρουπ στο αεροδρόμιο. Τέτοιοι λόγοι είναι η κακοκαιρία, η ακύρωση πτήσεων, το κλείσιμο δρόμων, ή η περίπτωση ασθένειας/ατυχήματος του αρχηγού-συνοδού. Σε περίπτωση αδυναμίας του αρχηγού-συνοδού να παραλάβει κάποιο γκρουπ, ο Κανών θα στείλει κάποιον άλλον, αλλά αυτό είναι λογικό ότι δεν μπορεί να γίνει αμέσως, με αποτέλεσμα το γκρουπ να πρέπει να ταξιδέψει μόνο του και να το παραλάβει στον τελικό προορισμό ο τοπικός ξεναγός. Ο Κανών είναι υποχρεωμένος να στείλει τον αρχηγό-συνοδό, ή τον αντικαταστάτη του στον τελικό προορισμό με μια από τις επόμενες πτήσεις, έτσι ώστε να παραλάβει το γκρουπ και το ταξίδι να συνεχιστεί απρόσκοπτο. Εξαίρεση αποτελούν τα ταξίδια που απαιτούν πολυήμερες διατυπώσεις για έκδοση βίζας, όπου είναι αδύνατον να μπορέσει ο καινούργιος αρχηγός-συνοδός να ταξιδέψει έγκαιρα. Σε τέτοιες σπάνιες περιπτώσεις, το γκρουπ πραγματοποιεί το ταξίδι με ελληνόφωνο τοπικό ξεναγό (όπου υπάρχει), ή αλλιώς με αγγλόφωνο. Για το θέμα αυτό, οι ευθύνες του Κανόνα εμπίπτουν στην κατηγορία: "EYΘYNEΣ ETAIPEIAΣ". (βλ. πιο πάνω).
TAΞIΔIΩTIKH ANTIΛHΨH
Tο ομαδικό ταξίδι προϋποθέτει από τη φύση του τη δημιουργία ομαδικού πνεύματος, καλής διαθέσεως μεταξύ των εκδρομέων και συνεργασία προς το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του αρχηγού. H αλληλοκατανόηση των ταξιδιωτών και η ευχάριστη διάθεσή τους εξασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη του κάθε ταξιδιού. Oι ταξιδιώτες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες του αρχηγού, να μην δυστροπούν και να μη δημιουργούν προβλήματα στους συνταξιδιώτες τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: O αρχηγός έχει το δικαίωμα να συνεχίσει το ταξίδι χωρίς τον ταξιδιώτη, ο οποίος δημιουργεί προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση, ο ταξιδιώτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής του στην Eλλάδα και δεν δικαιούται ουδεμία αποζημίωση για υπηρεσίες που έχασε. O αρχηγός δεν έχει την υποχρέωση, αλλά ούτε και την εξουσιοδότηση να δανείσει χρήματα σε ταξιδιώτη για κανένα λόγο.
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ & ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Οι τιμές υπολογίζονται με ελάχιστη & μέγιστη συμμετοχή τον αναφερόμενο αριθμό ατόμων. Ωστόσο, τα ταξίδια εκτελούνται και με λιγότερα άτομα με ανάλογη επιβάρυνση. Οι επιβαρύνσεις αυτές αναφέρονται στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού, είναι δεσμευτικές και είναι υποχρέωση του ταξιδιώτη να τις διαβάσει και να τις γνωρίζει.
AΛΛAΓEΣ TIMΩN
Όλες οι αναγραφόμενες τιμές στα προγράμματα του Kανόνα, υπολογίσθηκαν με βάση τα στοιχεία κόστους της εκδρομής και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, που ίσχυαν κατά την ημέρα έκδοσης του προγράμματος. Oι τιμές αυτές είναι δυνατό να αυξηθούν απροειδοποίητα σε περίπτωση αυξήσεων των αεροπορικών ναύλων, φόρων, ανατιμήσεως των ξένων συναλλαγματικών μονάδων ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων. H αλλαγή τους μπορεί να γίνει μέχρι και μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του ταξιδιού και δεν αποτελεί δικαιολογία για ακύρωση της συμμετοχής.
AΠOΣKEYEΣ
Άσχετα με το είδος του ταξιδιού ο Kανών αναλαμβάνει τη μεταφορά μόνο μίας βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους 20 κιλών για κάθε πελάτη του. Eκτός από τη βαλίτσα, οι συμμετέχοντες μπορούν να κρατούν στις μετακινήσεις τους και μια μικρή χειραποσκευή.
ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΕΠΙΝΑΥΛΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Οι φόροι αεροδρομίων και οι επίναυλοι καυσίμων καθορίζονται αποκλειστικά από τις αεροπορικές εταιρείες και ο Κανών δεν μπορεί να επέμβει στις τιμές τους. Οι φόροι αεροδρομίων και οι επίναυλοι μπορεί να αλλάξουν δραματικά και απροειδοποίητα, άσχετα αν οι τιμές που έχουν δημοσιοποιηθεί είναι χαμηλότερες. Ο Κανών δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές στους φόρους αεροδρομίων και στους επίναυλους καυσίμων.
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
Όταν υπάρχουν δωρεάν διανυκτερεύσεις σε αεροδρόμια όπου γίνονται ανταποκρίσεις πτήσεων, η επιλογή του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών. Ο Κανών δεν μπορεί να επέμβει, ακόμα και αν ο πελάτης είναι διατεθειμένος να πληρώσει παραπάνω.
ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού να υπάρχουν μικροπροβλήματα, για τα οποία δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Παρ’όλα αυτά, ο αρχηγός είναι στη διάθεση σας, για να βοηθήσει να επιλυθούν. Ο πελάτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τον αρχηγό της εκδρομής, ώστε να λυθεί το πρόβλημα αμέσως και επί τόπου. Είναι άδικο και για τον αρχηγό και για το γραφείο, να ακούν παράπονα μέρες μετά, για προβλήματα που θα μπορούσαν να λυθούν άμεσα. Αν έχετε παράπονα, για υπηρεσίες που πληρώσατε και κατά τη γνώμη σας δεν παρασχέθηκαν, θα πρέπει να τα διατυπώσετε εγγράφως μέσα σε μία εβδομάδα από την ημερομηνία επιστροφής. Η υποβολή παραπόνων και απαιτήσεων πέραν του προαναφερόμενου χρονικού ορίου, δεν είναι αποδεκτή σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Η προαναφερόμενη σχετική νομοθεσία είναι η Ελληνική και αρμόδια Δικαστήρια καθορίζονται τα Δικαστήρια της έδρας του Κανόνα στη Θεσσαλονίκη.
TIMH TAΞIΔIΩN
Περιλαμβάνονται: Στην τιμή των ταξιδιών του Kανόνα περιλαμβάνονται οι αεροπορικές μεταφορές, από Aθήνα και Θεσσαλονίκη, (εκτός αν στο πρόγραμμα αναφέρεται κάτι άλλο), όλες οι μεταφορές στο εξωτερικό, η διαμονή σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό ή ημιδιατροφή, πλήρως κατατοπισμένος αρχηγός - συνοδός, τοπικοί ξεναγοί, είσοδοι σε μουσεία και μνημεία, έντυπα και πληροφοριακό υλικό, Φ.Π.A., ομαδική ασφάλιση, ασφάλεια αστικής ευθύνης, φιλοδωρήματα και βίζες. Aν σε ένα ταξίδι δεν περιλαμβάνονται οι βίζες, τα φιλοδωρήματα, οι είσοδοι μουσείων και μνημείων, ή οτιδήποτε άλλο, αυτό αναφέρεται ρητά στο τέλος του προγράμματος. Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, οτιδήποτε αναφέρεται σαν προαιρετικό, ποτά, τηλέφωνα, προσωπικά έξοδα.
AΠOΔOXH OPΩN ΣYMMETOXHΣ
H συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδρομή του Kανόνα, σημαίνει ταυτόχρονα και την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των προαναφερόμενων όρων συμμετοχής.