Τα νεα του κανονα

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
2003-01-17
Ξέρετε ότι όταν ταξιδεύετε με τον Κανόνα είστε διπλά ασφαλισμένοι; Τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι υποχρεωμένα από το νόμο, να παρέχουν στους ταξιδιώτες ασφάλεια αστικής ευθύνης, δηλαδή ασφάλεια σε περίπτωση πτώχευσης, ή αδυναμίας παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών. Ο Κανών όμως παρέχει και ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καλύπτει ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα, ακόμα και την πτήση επαναπατρισμού αν χρειαστεί. Και φυσικά δεν την χρεώνει έξτρα με φουσκωμένες τιμές. Ξέρετε ότι όταν ταξιδεύετε με τον Κανόνα είστε διπλά ασφαλισμένοι; Τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι υποχρεωμένα από το νόμο, να παρέχουν στους ταξιδιώτες ασφάλεια αστικής ευθύνης, δηλαδή ασφάλεια σε περίπτωση πτώχευσης, ή αδυναμίας παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών. Ο Κανών όμως παρέχει και ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καλύπτει ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα, ακόμα και την πτήση επαναπατρισμού αν χρειαστεί. Και φυσικά δεν την χρεώνει έξτρα με φουσκωμένες τιμές. Ξέρετε ότι όταν ταξιδεύετε με τον Κανόνα είστε διπλά ασφαλισμένοι; Τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι υποχρεωμένα από το νόμο, να παρέχουν στους ταξιδιώτες ασφάλεια αστικής ευθύνης, δηλαδή ασφάλεια σε περίπτωση πτώχευσης, ή αδυναμίας παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών. Ο Κανών όμως παρέχει και ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καλύπτει ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα, ακόμα και την πτήση επαναπατρισμού αν χρειαστεί. Και φυσικά δεν την χρεώνει έξτρα με φουσκωμένες τιμές. Ξέρετε ότι όταν ταξιδεύετε με τον Κανόνα είστε διπλά ασφαλισμένοι; Τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι υποχρεωμένα από το νόμο, να παρέχουν στους ταξιδιώτες ασφάλεια αστικής ευθύνης, δηλαδή ασφάλεια σε περίπτωση πτώχευσης, ή αδυναμίας παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών. Ο Κανών όμως παρέχει και ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καλύπτει ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα, ακόμα και την πτήση επαναπατρισμού αν χρειαστεί. Και φυσικά δεν την χρεώνει έξτρα με φουσκωμένες τιμές. Ξέρετε ότι όταν ταξιδεύετε με τον Κανόνα είστε διπλά ασφαλισμένοι; Τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι υποχρεωμένα από το νόμο, να παρέχουν στους ταξιδιώτες ασφάλεια αστικής ευθύνης, δηλαδή ασφάλεια σε περίπτωση πτώχευσης, ή αδυναμίας παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών. Ο Κανών όμως παρέχει και ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καλύπτει ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα, ακόμα και την πτήση επαναπατρισμού αν χρειαστεί. Και φυσικά δεν την χρεώνει έξτρα με φουσκωμένες τιμές. Ξέρετε ότι όταν ταξιδεύετε με τον Κανόνα είστε διπλά ασφαλισμένοι; Τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι υποχρεωμένα από το νόμο, να παρέχουν στους ταξιδιώτες ασφάλεια αστικής ευθύνης, δηλαδή ασφάλεια σε περίπτωση πτώχευσης, ή αδυναμίας παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών. Ο Κανών όμως παρέχει και ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καλύπτει ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα, ακόμα και την πτήση επαναπατρισμού αν χρειαστεί. Και φυσικά δεν την χρεώνει έξτρα με φουσκωμένες τιμές.
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
2003-01-17
Ξέρετε ότι όταν ταξιδεύετε με τον Κανόνα είστε διπλά ασφαλισμένοι; Τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι υποχρεωμένα από το νόμο, να παρέχουν στους ταξιδιώτες ασφάλεια αστικής ευθύνης, δηλαδή ασφάλεια σε περίπτωση πτώχευσης, ή αδυναμίας παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών. Ο Κανών όμως παρέχει και ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καλύπτει ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα, ακόμα και την πτήση επαναπατρισμού αν χρειαστεί. Και φυσικά δεν την χρεώνει έξτρα με φουσκωμένες τιμές. Ξέρετε ότι όταν ταξιδεύετε με τον Κανόνα είστε διπλά ασφαλισμένοι; Τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι υποχρεωμένα από το νόμο, να παρέχουν στους ταξιδιώτες ασφάλεια αστικής ευθύνης, δηλαδή ασφάλεια σε περίπτωση πτώχευσης, ή αδυναμίας παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών. Ο Κανών όμως παρέχει και ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καλύπτει ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα, ακόμα και την πτήση επαναπατρισμού αν χρειαστεί. Και φυσικά δεν την χρεώνει έξτρα με φουσκωμένες τιμές. Ξέρετε ότι όταν ταξιδεύετε με τον Κανόνα είστε διπλά ασφαλισμένοι; Τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι υποχρεωμένα από το νόμο, να παρέχουν στους ταξιδιώτες ασφάλεια αστικής ευθύνης, δηλαδή ασφάλεια σε περίπτωση πτώχευσης, ή αδυναμίας παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών. Ο Κανών όμως παρέχει και ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καλύπτει ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα, ακόμα και την πτήση επαναπατρισμού αν χρειαστεί. Και φυσικά δεν την χρεώνει έξτρα με φουσκωμένες τιμές. Ξέρετε ότι όταν ταξιδεύετε με τον Κανόνα είστε διπλά ασφαλισμένοι; Τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι υποχρεωμένα από το νόμο, να παρέχουν στους ταξιδιώτες ασφάλεια αστικής ευθύνης, δηλαδή ασφάλεια σε περίπτωση πτώχευσης, ή αδυναμίας παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών. Ο Κανών όμως παρέχει και ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καλύπτει ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα, ακόμα και την πτήση επαναπατρισμού αν χρειαστεί. Και φυσικά δεν την χρεώνει έξτρα με φουσκωμένες τιμές. Ξέρετε ότι όταν ταξιδεύετε με τον Κανόνα είστε διπλά ασφαλισμένοι; Τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι υποχρεωμένα από το νόμο, να παρέχουν στους ταξιδιώτες ασφάλεια αστικής ευθύνης, δηλαδή ασφάλεια σε περίπτωση πτώχευσης, ή αδυναμίας παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών. Ο Κανών όμως παρέχει και ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καλύπτει ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα, ακόμα και την πτήση επαναπατρισμού αν χρειαστεί. Και φυσικά δεν την χρεώνει έξτρα με φουσκωμένες τιμές. Ξέρετε ότι όταν ταξιδεύετε με τον Κανόνα είστε διπλά ασφαλισμένοι; Τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι υποχρεωμένα από το νόμο, να παρέχουν στους ταξιδιώτες ασφάλεια αστικής ευθύνης, δηλαδή ασφάλεια σε περίπτωση πτώχευσης, ή αδυναμίας παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών. Ο Κανών όμως παρέχει και ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, που καλύπτει ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα, ακόμα και την πτήση επαναπατρισμού αν χρειαστεί. Και φυσικά δεν την χρεώνει έξτρα με φουσκωμένες τιμές.
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑ
2000-03-23
Τα ταξίδια της Περσίας έχουν πάντα ζήτηση, γι'αυτό και μεις στον Κανόνα, έχουμε φροντίσει να προσφέρουμε δύο μοναδικά προγράμματα για τη μαγική αυτή χώρα. Έτσι, υπάρχει το 13ήμερο Οροπέδιο του Ιράν - Περσικό Αζερμπαϊτζάν, ταξίδι που κάνουμε με επιτυχία κάθε χρόνο και η 10ήμερη Κλασική Περσία, που περιλαμβάνει όλα τα βασικά αξιοθέατα της χώρας. Λόγω της βίζας, η έγκαιρη προσέλευση είναι επιβεβλημένη. Για τη βίζα χρειάζονται: - Διαβατήριο νέου τύπου υπογεγραμμένο, χωρίς σφραγίδα & ενδείξεις επίσκεψης στο Ισραήλ, με 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία επιστροφής στην Ελλάδα. - Ευδιάκριτη έγχρωμη φωτοτυπία του διαβατηρίου. - Δύο πρόσφατες όμοιες μεταξύ τους βιομετρικές φωτογραφίες (σκουρόχρωμη μπλούζα σε λευκό φόντο) διαστάσεων και τύπου διαβατηρίου. Να προσθέσουμε ότι τον τελευταίο χρόνο, παρά τις πολυήμερες διατυπώσεις για την έκδοση βίζας, στείλαμε πέντε γκρουπ ταξιδιωτών στην Περσία, που έζησαν από κοντά τις Χίλιες και Μια Νύχτες, εξερευνώντας τα μουσεία της Τεχεράνης, το μοναδικό Ισφαχάν, το εξωτικό Σιράζ, το Γιαζντ, την Περσέπολη και τις Πασαργάδες. Για πληροφορίες για τα δυο προγράμματα της Περσίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.kanon.gr ή να έρθετε σε επαφή με τον Κανόνα στα τηλέφωνα 2310237066 & 2310274045.
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑ
2000-03-23
Τα ταξίδια της Περσίας έχουν πάντα ζήτηση, γι'αυτό και μεις στον Κανόνα, έχουμε φροντίσει να προσφέρουμε δύο μοναδικά προγράμματα για τη μαγική αυτή χώρα. Έτσι, υπάρχει το 13ήμερο Οροπέδιο του Ιράν - Περσικό Αζερμπαϊτζάν, ταξίδι που κάνουμε με επιτυχία κάθε χρόνο και η 10ήμερη Κλασική Περσία, που περιλαμβάνει όλα τα βασικά αξιοθέατα της χώρας. Λόγω της βίζας, η έγκαιρη προσέλευση είναι επιβεβλημένη. Για τη βίζα χρειάζονται: - Διαβατήριο νέου τύπου υπογεγραμμένο, χωρίς σφραγίδα & ενδείξεις επίσκεψης στο Ισραήλ, με 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία επιστροφής στην Ελλάδα. - Ευδιάκριτη έγχρωμη φωτοτυπία του διαβατηρίου. - Δύο πρόσφατες όμοιες μεταξύ τους βιομετρικές φωτογραφίες (σκουρόχρωμη μπλούζα σε λευκό φόντο) διαστάσεων και τύπου διαβατηρίου. Να προσθέσουμε ότι τον τελευταίο χρόνο, παρά τις πολυήμερες διατυπώσεις για την έκδοση βίζας, στείλαμε πέντε γκρουπ ταξιδιωτών στην Περσία, που έζησαν από κοντά τις Χίλιες και Μια Νύχτες, εξερευνώντας τα μουσεία της Τεχεράνης, το μοναδικό Ισφαχάν, το εξωτικό Σιράζ, το Γιαζντ, την Περσέπολη και τις Πασαργάδες. Για πληροφορίες για τα δυο προγράμματα της Περσίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.kanon.gr ή να έρθετε σε επαφή με τον Κανόνα στα τηλέφωνα 2310237066 & 2310274045.
ΞΕΠΕΡΑΣΑΜΕ ΤΑ 17.000 LIKES ΣΤΟ FACEBOOK
2000-07-06
Ξεπεράσαμε τα 17.000 likes στο facebook! Πάνω από 17.000 άνθρωποι λοιπόν, ενημερώνονται καθημερινά για τα ταξίδια του Κανόνα μέσα από το facebook. Όσοι θέλετε να ενημερώνεστε για τις Γεωγραφικές Αποστολές και τα Πολιτιστικά Ταξίδια του Κανόνα, να βλέπετε φωτογραφίες από όλες τις εξορμήσεις μας και να έρχεστε σε επαφή και με άλλους ταξιδιώτες, μπορείτε να μας παρακολουθείτε και να γίνετε φίλοι μας στο facebook στη σελίδα:

ΚΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ή να μας κάνετε like στο

ΚΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Θα βρείτε τα links του Facebook στο κάτω μέρος της σελίδας.
ΞΕΠΕΡΑΣΑΜΕ ΤΑ 17.000 LIKES ΣΤΟ FACEBOOK
2000-07-06
Ξεπεράσαμε τα 17.000 likes στο facebook! Πάνω από 17.000 άνθρωποι λοιπόν, ενημερώνονται καθημερινά για τα ταξίδια του Κανόνα μέσα από το facebook. Όσοι θέλετε να ενημερώνεστε για τις Γεωγραφικές Αποστολές και τα Πολιτιστικά Ταξίδια του Κανόνα, να βλέπετε φωτογραφίες από όλες τις εξορμήσεις μας και να έρχεστε σε επαφή και με άλλους ταξιδιώτες, μπορείτε να μας παρακολουθείτε και να γίνετε φίλοι μας στο facebook στη σελίδα:

ΚΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ή να μας κάνετε like στο

ΚΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Θα βρείτε τα links του Facebook στο κάτω μέρος της σελίδας.
H ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΑΠΟ ΨΗΛΑ
2006-01-27
Πτήση με αερόστατο από τις κοιλάδες της Καππαδοκίας. Mια συναρπαστική εμπειρία είναι η πτήση με αερόστατο, που προσφέρει καταπληκτικό θέαμα πάνω από τις κοιλάδες της Kαππαδοκίας. H πτήση γίνεται πολύ νωρίς το πρωί, και οι συμμετέχοντες γυρίζουν για το πρωινό στο ξενοδοχείο στις 9, έτσι ώστε να μη πάει χαμένη καμία μέρα από το πρόγραμμα. H εμπειρία είναι ανεπανάληπτη και όλοι όσοι τη δοκίμασαν εξέφρασαν την επιθυμία να την επαναλάβουν. H πτήση διαρκεί δύο ώρες περίπου και κατά τη διάρκεια της, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την ανατολή του Ήλιου. Mετά την προσγείωση, σερβίρεται - ως είθισται - σαμπάνια. Παρ’ όλο το σχετικά ψηλό κόστος της πτήσης, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να συμμετάσχετε, γιατί η ευκαιρία είναι μοναδική και το θέαμα κόβει την ανάσα.

Πόσο ασφαλής είναι η πτήση;

Tα αερόστατα είναι από τα ασφαλέστερα πτητικά μέσα και ελάχιστα είναι τα ατυχήματα μέχρι τώρα σε τουριστικές πτήσεις παγκοσμίως. Tο αερόστατο πετάει αργά και αθόρυβα και δίνει την ευκαιρία στον επιβάτη να θαυμάσει το απίστευτο πανόραμα της Καππαδοκίας από ψηλά. Tα συγκεκριμένα αερόστατα είναι κατασκευασμένα στην Eυρώπη και περνούν κάθε χρόνο από λεπτομερή έλεγχο, απαραίτητο για να ανανεωθεί η άδεια πτήσεων. Πτήσεις με αερόστατα γίνονται σε πολλές χώρες, αλλά μόνο στην Καππαδοκία, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να έρθει τόσο κοντά στο μεγαλείο της φύσης: Το αερόστατο κατεβαίνει σιγά σιγά σε κοιλάδες, που είναι απρόσιτες με αυτοκίνητο, ή με τα πόδια, πετάει πάνω από γεωλογικούς σχηματισμούς και τρωγλοδυτικά χωριά. Καμία επίσκεψη στην Καππαδοκία δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης, χωρίς την πτήση με το αερόστατο και εκατοντάδες επισκέπτες της Kαππαδοκίας πετούν με αερόστατα κάθε χρόνο. Eπειδή τα αερόστατα είναι λίγα και η ζήτηση πολύ μεγάλη, τηρείται σειρά προτεραιότητας και συνιστάται η έγκαιρη κράτηση θέσεων. ΠΤΗΣH ΜΕ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΛΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

Mια συναρπαστική εμπειρία είναι η πτήση με αερόστατο, που προσφέρει καταπληκτικό θέαμα πάνω από τις κοιλάδες της Kαππαδοκίας. H πτήση γίνεται πολύ νωρίς το πρωί, και οι συμμετέχοντες γυρίζουν για το πρωινό στο ξενοδοχείο στις 9, έτσι ώστε να μη πάει χαμένη καμία μέρα από το πρόγραμμα. H εμπειρία είναι ανεπανάληπτη και όλοι όσοι τη δοκίμασαν εξέφρασαν την επιθυμία να την επαναλάβουν. H πτήση διαρκεί δύο ώρες περίπου και κατά τη διάρκεια της, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την ανατολή του Ήλιου. Mετά την προσγείωση, σερβίρεται - ως είθισται - σαμπάνια. Παρ’ όλο το σχετικά ψηλό κόστος της πτήσης, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να συμμετάσχετε, γιατί η ευκαιρία είναι μοναδική και το θέαμα κόβει την ανάσα.

Πόσο ασφαλής είναι η πτήση;

Tα αερόστατα είναι από τα ασφαλέστερα πτητικά μέσα και ελάχιστα είναι τα ατυχήματα μέχρι τώρα σε τουριστικές πτήσεις παγκοσμίως. Tο αερόστατο πετάει αργά και αθόρυβα και δίνει την ευκαιρία στον επιβάτη να θαυμάσει το απίστευτο πανόραμα της Καππαδοκίας από ψηλά. Tα συγκεκριμένα αερόστατα είναι κατασκευασμένα στην Eυρώπη και περνούν κάθε χρόνο από λεπτομερή έλεγχο, απαραίτητο για να ανανεωθεί η άδεια πτήσεων. Πτήσεις με αερόστατα γίνονται σε πολλές χώρες, αλλά μόνο στην Καππαδοκία, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να έρθει τόσο κοντά στο μεγαλείο της φύσης: Το αερόστατο κατεβαίνει σιγά σιγά σε κοιλάδες, που είναι απρόσιτες με αυτοκίνητο, ή με τα πόδια, πετάει πάνω από γεωλογικούς σχηματισμούς και τρωγλοδυτικά χωριά. Καμία επίσκεψη στην Καππαδοκία δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης, χωρίς την πτήση με το αερόστατο και εκατοντάδες επισκέπτες της Kαππαδοκίας πετούν με αερόστατα κάθε χρόνο. Eπειδή τα αερόστατα είναι λίγα και η ζήτηση πολύ μεγάλη, τηρείται σειρά προτεραιότητας και συνιστάται η έγκαιρη κράτηση θέσεων.
H ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΑΠΟ ΨΗΛΑ
2006-01-27
Πτήση με αερόστατο από τις κοιλάδες της Καππαδοκίας. Mια συναρπαστική εμπειρία είναι η πτήση με αερόστατο, που προσφέρει καταπληκτικό θέαμα πάνω από τις κοιλάδες της Kαππαδοκίας. H πτήση γίνεται πολύ νωρίς το πρωί, και οι συμμετέχοντες γυρίζουν για το πρωινό στο ξενοδοχείο στις 9, έτσι ώστε να μη πάει χαμένη καμία μέρα από το πρόγραμμα. H εμπειρία είναι ανεπανάληπτη και όλοι όσοι τη δοκίμασαν εξέφρασαν την επιθυμία να την επαναλάβουν. H πτήση διαρκεί δύο ώρες περίπου και κατά τη διάρκεια της, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την ανατολή του Ήλιου. Mετά την προσγείωση, σερβίρεται - ως είθισται - σαμπάνια. Παρ’ όλο το σχετικά ψηλό κόστος της πτήσης, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να συμμετάσχετε, γιατί η ευκαιρία είναι μοναδική και το θέαμα κόβει την ανάσα.

Πόσο ασφαλής είναι η πτήση;

Tα αερόστατα είναι από τα ασφαλέστερα πτητικά μέσα και ελάχιστα είναι τα ατυχήματα μέχρι τώρα σε τουριστικές πτήσεις παγκοσμίως. Tο αερόστατο πετάει αργά και αθόρυβα και δίνει την ευκαιρία στον επιβάτη να θαυμάσει το απίστευτο πανόραμα της Καππαδοκίας από ψηλά. Tα συγκεκριμένα αερόστατα είναι κατασκευασμένα στην Eυρώπη και περνούν κάθε χρόνο από λεπτομερή έλεγχο, απαραίτητο για να ανανεωθεί η άδεια πτήσεων. Πτήσεις με αερόστατα γίνονται σε πολλές χώρες, αλλά μόνο στην Καππαδοκία, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να έρθει τόσο κοντά στο μεγαλείο της φύσης: Το αερόστατο κατεβαίνει σιγά σιγά σε κοιλάδες, που είναι απρόσιτες με αυτοκίνητο, ή με τα πόδια, πετάει πάνω από γεωλογικούς σχηματισμούς και τρωγλοδυτικά χωριά. Καμία επίσκεψη στην Καππαδοκία δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης, χωρίς την πτήση με το αερόστατο και εκατοντάδες επισκέπτες της Kαππαδοκίας πετούν με αερόστατα κάθε χρόνο. Eπειδή τα αερόστατα είναι λίγα και η ζήτηση πολύ μεγάλη, τηρείται σειρά προτεραιότητας και συνιστάται η έγκαιρη κράτηση θέσεων. ΠΤΗΣH ΜΕ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΛΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

Mια συναρπαστική εμπειρία είναι η πτήση με αερόστατο, που προσφέρει καταπληκτικό θέαμα πάνω από τις κοιλάδες της Kαππαδοκίας. H πτήση γίνεται πολύ νωρίς το πρωί, και οι συμμετέχοντες γυρίζουν για το πρωινό στο ξενοδοχείο στις 9, έτσι ώστε να μη πάει χαμένη καμία μέρα από το πρόγραμμα. H εμπειρία είναι ανεπανάληπτη και όλοι όσοι τη δοκίμασαν εξέφρασαν την επιθυμία να την επαναλάβουν. H πτήση διαρκεί δύο ώρες περίπου και κατά τη διάρκεια της, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την ανατολή του Ήλιου. Mετά την προσγείωση, σερβίρεται - ως είθισται - σαμπάνια. Παρ’ όλο το σχετικά ψηλό κόστος της πτήσης, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να συμμετάσχετε, γιατί η ευκαιρία είναι μοναδική και το θέαμα κόβει την ανάσα.

Πόσο ασφαλής είναι η πτήση;

Tα αερόστατα είναι από τα ασφαλέστερα πτητικά μέσα και ελάχιστα είναι τα ατυχήματα μέχρι τώρα σε τουριστικές πτήσεις παγκοσμίως. Tο αερόστατο πετάει αργά και αθόρυβα και δίνει την ευκαιρία στον επιβάτη να θαυμάσει το απίστευτο πανόραμα της Καππαδοκίας από ψηλά. Tα συγκεκριμένα αερόστατα είναι κατασκευασμένα στην Eυρώπη και περνούν κάθε χρόνο από λεπτομερή έλεγχο, απαραίτητο για να ανανεωθεί η άδεια πτήσεων. Πτήσεις με αερόστατα γίνονται σε πολλές χώρες, αλλά μόνο στην Καππαδοκία, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να έρθει τόσο κοντά στο μεγαλείο της φύσης: Το αερόστατο κατεβαίνει σιγά σιγά σε κοιλάδες, που είναι απρόσιτες με αυτοκίνητο, ή με τα πόδια, πετάει πάνω από γεωλογικούς σχηματισμούς και τρωγλοδυτικά χωριά. Καμία επίσκεψη στην Καππαδοκία δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης, χωρίς την πτήση με το αερόστατο και εκατοντάδες επισκέπτες της Kαππαδοκίας πετούν με αερόστατα κάθε χρόνο. Eπειδή τα αερόστατα είναι λίγα και η ζήτηση πολύ μεγάλη, τηρείται σειρά προτεραιότητας και συνιστάται η έγκαιρη κράτηση θέσεων.
ΑΣΤΡΟΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
2008-02-18
Αν γοητεύεστε από τα μυστήρια του Σύμπαντος, τότε πρέπει να ξέρετε ότι σε αρκετές από τις αποστολές μας, προσφέρονται αστρονομικές ξεναγήσεις από τους έμπειρους αρχηγούς μας. Θα εκπλαγείτε από τους άγνωστους αστερισμούς, κυρίως στο Νότιο Ημισφαίριο και από την πληθώρα των ουρανίων σωμάτων που θα παρατηρήσετε. Πλανήτες, σμήνη και γαλαξίες κοσμούν το στερέωμα και είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να μάθετε κάποια πράγματα για μία τόσο άγνωστη, αλλά και τόσο ενδιαφέρουσα επιστήμη.
Οι παρατηρήσεις γίνονται με κιάλια, ή τηλεσκόπιο. Τα προγράμματα εξερευνήσεων του ουρανού συνοδεύονται από απλές εκπαιδευτικές εξηγήσεις για το Σύμπαν και εντυπωσιακές αστρονομικές παρατηρήσεις των διάφορων ουράνιων αντικειμένων κάθε νύχτα, εκτός από δύο μέρες, πριν και μετά την Πανσέληνο. Κάθε παρατήρηση ποικίλλει φυσικά, ανάλογα με την παρουσία της Σελήνης, των πλανητών και φυσικά την εποχή του έτους. Η ξενάγηση ξεκινά με μια σύντομη εξήγηση των βασικών γεωγραφικών γεγονότων (γιατί ο ουρανός στο Βορρά είναι διαφορετικός από τον ουρανό στο Νότο, περιστροφή της Γης, περιστροφή του ουρανού ανάλογα με τις εποχές). Γίνεται επίσης μία εισαγωγή στην πρακτική Αστρονομία, με τρόπους αναγνώρισης των κυριότερων αστερισμών.
Συνεχίζουμε με παρατηρήσεις με υψηλής ποιότητας τηλεσκόπια, που επιτρέπουν να θαυμάσετε μερικά από τα πιο συναρπαστικά ουράνια σώματα. Ενώ όλοι ξέρουμε από φωτογραφίες και ντοκιμαντέρ, πως είναι αυτά τα αντικείμενα, τίποτα δεν συγκρίνεται με την εμπειρία της οπτικής παρατήρησης. Όλοι έχουμε δει φωτογραφίες του Κρόνου, αλλά η πρώτη φορά που θα δεί κάποιος τον πλανήτη αυτόν με τα ίδια του τα μάτια, είναι μια στιγμή που θα θυμάται για πάντα!
Το 2006, ο Κανών οργάνωσε δύο πετυχημένες αποστολές, μία στην Καππαδοκία και μία στη Λιβύη, για την παρατήρηση της ολικής έκλειψης του Ήλιου. Το θέαμα ήταν μοναδικό καθώς η μέρα έγινε ξαφνικά νύχτα, πάνω από τα μεσαιωνικά χάνια της στέπας του Ικονίου, ή στους αμμόλοφους της Σαχάρας. Παράλληλα τα τελευταία χρόνια, κάναμε εξαιρετικές αστροπαρατηρήσεις στην έρημο Ατακάμα της Χιλής, για να δούμε ουράνια σώματα αόρατα από το Βόρειο Ημισφαίριο.
Βασιζόμενοι στην επιτυχία που είχαν οι μέχρι τώρα ξεναγήσεις του ουράνιου θόλου, προσφέρουμε και άλλες παρατηρήσεις, για να δούμε μερικά από τα πιο συναρπαστικά φαινόμενα του Σύμπαντος. Έχουμε βρει καταπληκτικούς τρόπους να συνδυάσουμε αστρονομικά φαινόμενα και παρατηρήσεις, με την ιστορία και τον πολιτισμό σε μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα μέρη του πλανήτη μας.
Έτσι, το 2008 και το 2009, παρατηρήσαμε την ολική έκλειψη του Ήλιου στην Κίνα, ενώ το 2010 είμασταν στο Νησί του Πάσχα για τον ίδιο λόγο.
Τα τελευταία δέκα χρόνια παρατηρήσαμε το Βόρειο Σέλας στις παγωμένες πεδιάδες της Λαπωνίας, τον Ήλιο του Μεσονυχτίου στο Βόρειο Ακρωτήριο, τον Δία με τους δορυφόρους του, τα δαχτυλίδια του Κρόνου, τις φάσεις της Αφροδίτης, τον Άρη, τις πεδιάδες και τους κρατήρες της Σελήνης, στο Κασμίρ, καθώς και ένα πλήθος άστρων, διπλών άστρων, αστρικών σμηνών, νεφελωμάτων και γαλαξιών κατά την αποστολή μας στην Έρημο Ατακάμα.
Το 2011 και το 2012 οργανώσαμε αποστολές στην Αλγερία και τη Χιλή, για να παρατηρήσουμε τα σμήνη των Περσιδών, αλλά και τις εκλείψεις της Σελήνης.
Το 2013, οργανώσαμε βραδιές παρατήρησης στη Σαμοθράκη, η οποία έχει έναν από τους καθαρότερους ουρανούς στην Ευρωπαϊκή ήπειρο.
ΑΣΤΡΟΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
2008-02-18
Αν γοητεύεστε από τα μυστήρια του Σύμπαντος, τότε πρέπει να ξέρετε ότι σε αρκετές από τις αποστολές μας, προσφέρονται αστρονομικές ξεναγήσεις από τους έμπειρους αρχηγούς μας. Θα εκπλαγείτε από τους άγνωστους αστερισμούς, κυρίως στο Νότιο Ημισφαίριο και από την πληθώρα των ουρανίων σωμάτων που θα παρατηρήσετε. Πλανήτες, σμήνη και γαλαξίες κοσμούν το στερέωμα και είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να μάθετε κάποια πράγματα για μία τόσο άγνωστη, αλλά και τόσο ενδιαφέρουσα επιστήμη.
Οι παρατηρήσεις γίνονται με κιάλια, ή τηλεσκόπιο. Τα προγράμματα εξερευνήσεων του ουρανού συνοδεύονται από απλές εκπαιδευτικές εξηγήσεις για το Σύμπαν και εντυπωσιακές αστρονομικές παρατηρήσεις των διάφορων ουράνιων αντικειμένων κάθε νύχτα, εκτός από δύο μέρες, πριν και μετά την Πανσέληνο. Κάθε παρατήρηση ποικίλλει φυσικά, ανάλογα με την παρουσία της Σελήνης, των πλανητών και φυσικά την εποχή του έτους. Η ξενάγηση ξεκινά με μια σύντομη εξήγηση των βασικών γεωγραφικών γεγονότων (γιατί ο ουρανός στο Βορρά είναι διαφορετικός από τον ουρανό στο Νότο, περιστροφή της Γης, περιστροφή του ουρανού ανάλογα με τις εποχές). Γίνεται επίσης μία εισαγωγή στην πρακτική Αστρονομία, με τρόπους αναγνώρισης των κυριότερων αστερισμών.
Συνεχίζουμε με παρατηρήσεις με υψηλής ποιότητας τηλεσκόπια, που επιτρέπουν να θαυμάσετε μερικά από τα πιο συναρπαστικά ουράνια σώματα. Ενώ όλοι ξέρουμε από φωτογραφίες και ντοκιμαντέρ, πως είναι αυτά τα αντικείμενα, τίποτα δεν συγκρίνεται με την εμπειρία της οπτικής παρατήρησης. Όλοι έχουμε δει φωτογραφίες του Κρόνου, αλλά η πρώτη φορά που θα δεί κάποιος τον πλανήτη αυτόν με τα ίδια του τα μάτια, είναι μια στιγμή που θα θυμάται για πάντα!
Το 2006, ο Κανών οργάνωσε δύο πετυχημένες αποστολές, μία στην Καππαδοκία και μία στη Λιβύη, για την παρατήρηση της ολικής έκλειψης του Ήλιου. Το θέαμα ήταν μοναδικό καθώς η μέρα έγινε ξαφνικά νύχτα, πάνω από τα μεσαιωνικά χάνια της στέπας του Ικονίου, ή στους αμμόλοφους της Σαχάρας. Παράλληλα τα τελευταία χρόνια, κάναμε εξαιρετικές αστροπαρατηρήσεις στην έρημο Ατακάμα της Χιλής, για να δούμε ουράνια σώματα αόρατα από το Βόρειο Ημισφαίριο.
Βασιζόμενοι στην επιτυχία που είχαν οι μέχρι τώρα ξεναγήσεις του ουράνιου θόλου, προσφέρουμε και άλλες παρατηρήσεις, για να δούμε μερικά από τα πιο συναρπαστικά φαινόμενα του Σύμπαντος. Έχουμε βρει καταπληκτικούς τρόπους να συνδυάσουμε αστρονομικά φαινόμενα και παρατηρήσεις, με την ιστορία και τον πολιτισμό σε μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα μέρη του πλανήτη μας.
Έτσι, το 2008 και το 2009, παρατηρήσαμε την ολική έκλειψη του Ήλιου στην Κίνα, ενώ το 2010 είμασταν στο Νησί του Πάσχα για τον ίδιο λόγο.
Τα τελευταία δέκα χρόνια παρατηρήσαμε το Βόρειο Σέλας στις παγωμένες πεδιάδες της Λαπωνίας, τον Ήλιο του Μεσονυχτίου στο Βόρειο Ακρωτήριο, τον Δία με τους δορυφόρους του, τα δαχτυλίδια του Κρόνου, τις φάσεις της Αφροδίτης, τον Άρη, τις πεδιάδες και τους κρατήρες της Σελήνης, στο Κασμίρ, καθώς και ένα πλήθος άστρων, διπλών άστρων, αστρικών σμηνών, νεφελωμάτων και γαλαξιών κατά την αποστολή μας στην Έρημο Ατακάμα.
Το 2011 και το 2012 οργανώσαμε αποστολές στην Αλγερία και τη Χιλή, για να παρατηρήσουμε τα σμήνη των Περσιδών, αλλά και τις εκλείψεις της Σελήνης.
Το 2013, οργανώσαμε βραδιές παρατήρησης στη Σαμοθράκη, η οποία έχει έναν από τους καθαρότερους ουρανούς στην Ευρωπαϊκή ήπειρο.
KAΣΜΙΡ - ΛΑΝΤΑΚ: Ο ΚΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ
2009-01-20
Tώρα ο Κανών είναι ο καλύτερος στη διοργάνωση περιπετειωδών αποστολών στο Κασμίρ, στο Λαντάκ και στα Ιμαλάϊα, πλέον και με δικαστική απόφαση!
Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση 49/2013 του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ο Κανών δικαιώθηκε πανηγυρικά αναφορικά με την αγωγή αποζημίωσης που κατέθεσαν εναντίον του, άτομα που ταξίδεψαν στο Κασμίρ, το Λαντάκ και τα Ιμαλάια τον Αύγουστο του 2010.
Η αγωγή απορρίφθηκε αφού οι πραγματικοί ισχυρισμοί των εναγόντων δεν έγιναν δεκτοί από το δικαστήριο.
Αντίθετα, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο Κανών διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση δύσκολων ταξιδιών και μάλιστα ανέφερε ότι έχει διοργανώσει πολλές αποστολές στο Κασμίρ και το Λαντάκ κατά τα τελευταία χρόνια.
Επίσης αναφέρεται ότι οι ενάγοντες διάλεξαν τον Κανόνα επειδή ακριβώς πραγματοποιεί αποστολές ιδιαίτερης δυσκολίας και όταν υπέγραψαν τις συμβάσεις τους, είχαν πλήρη επίγνωση των συνθηκών που επικρατούσαν και επικρατούν στην περιοχή.
Επιπροσθέτως, αναγνωρίστηκε από τη δικαστική αρχή ότι ο Κανών επέδειξε τον απαιτούμενο σεβασμό απέναντι στους πελάτες του και έκανε από την πλευρά του, πολύ περισσότερα από αυτά που ήταν από τον νόμο υποχρεωμένος να πράξει.
Άρα ο Κανών αποδεδειγμένα θεωρείται ο καταλληλότερος για τέτοιου είδους ταξίδια!
KAΣΜΙΡ - ΛΑΝΤΑΚ: Ο ΚΑΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ
2009-01-20
Tώρα ο Κανών είναι ο καλύτερος στη διοργάνωση περιπετειωδών αποστολών στο Κασμίρ, στο Λαντάκ και στα Ιμαλάϊα, πλέον και με δικαστική απόφαση!
Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση 49/2013 του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης ο Κανών δικαιώθηκε πανηγυρικά αναφορικά με την αγωγή αποζημίωσης που κατέθεσαν εναντίον του, άτομα που ταξίδεψαν στο Κασμίρ, το Λαντάκ και τα Ιμαλάια τον Αύγουστο του 2010.
Η αγωγή απορρίφθηκε αφού οι πραγματικοί ισχυρισμοί των εναγόντων δεν έγιναν δεκτοί από το δικαστήριο.
Αντίθετα, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο Κανών διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση δύσκολων ταξιδιών και μάλιστα ανέφερε ότι έχει διοργανώσει πολλές αποστολές στο Κασμίρ και το Λαντάκ κατά τα τελευταία χρόνια.
Επίσης αναφέρεται ότι οι ενάγοντες διάλεξαν τον Κανόνα επειδή ακριβώς πραγματοποιεί αποστολές ιδιαίτερης δυσκολίας και όταν υπέγραψαν τις συμβάσεις τους, είχαν πλήρη επίγνωση των συνθηκών που επικρατούσαν και επικρατούν στην περιοχή.
Επιπροσθέτως, αναγνωρίστηκε από τη δικαστική αρχή ότι ο Κανών επέδειξε τον απαιτούμενο σεβασμό απέναντι στους πελάτες του και έκανε από την πλευρά του, πολύ περισσότερα από αυτά που ήταν από τον νόμο υποχρεωμένος να πράξει.
Άρα ο Κανών αποδεδειγμένα θεωρείται ο καταλληλότερος για τέτοιου είδους ταξίδια!